Trương Bá Hải

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Trương Bá Hải

Giới tính: Nam

Chức vụ: Tổng giám đốc

Công ty: CTY TNHH Bất động sản Đất Sen

CHI TIẾT DOANH NGHIỆP

CTY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT SEN

Ngành nghề: Tư vấn, môi giới bất động sản

  • Website: datsen.com.vn
  • Email: datsengroup@gmail.com
  • Điện thoại: 0979.268.168

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Giang, Thành phố Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

Ngày thành lập: 28/06/2018