Tham dự Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Hội Doanh Nhân trẻ Đồng Nai

Ngày 6/10/2023, Hội Doanh Nhân trẻ Quảng Trị do anh Phạm Trung Đông – PCT Hội cùng anh Nguyễn Hữu Hiếu – Uỷ viên Thường vụ Hội và có anh Trần Quỳnh – CT Hội Khoá 2, 3 tham dự Lễ kỉ niệm 20 năm thành lập Hội Doanh Nhân trẻ Đồng Nai (2003-2023).