Hội DNT Quảng Trị về tham dự Đại hội Hội DNT Hải Dương

Ngày 2/10/2023, Hội DNT Quảng Trị có anh Phạm Trường Sơn – CT Hội, anh Lê Văn Hiền – UV TV và anh Phan Thành Công – UV BCH cùng anh Hoàng Duy Đồng – HV về tham dự Đại hội Hội DNT Hải Dương .