Đại hội Hội Doanh Nhân trẻ Thanh Hoá Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 6/10/2023 Hội Doanh Nhân trẻ Quảng Trị do anh Nguyễn Thanb Thuỷ – PCT Hội cùng anh Phạm Hoàng Phương – HV Hội , tham dự Đại hội Hội Doanh Nhân trẻ Thanh Hoá Lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.