Đại hội Hội Doanh Nhân trẻ TP. Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2026.

Ngày12/12/2023, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị có anh Phạm Trường Sơn – CT Hội; anh Phạm Trung Đông – PCT Hội; cùng các anh UV BCH Hội tham dự Đại Hội Hội DNT TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ XII (2023-2026). Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, luôn phát triển và tiếp tục đóng góp cho phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam.
Đại biểu Quảng Trị chụp hình cùng các Đại biểu DNT các tỉnh thành