Đại hội Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 16/12/2023, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị có anh Phạm Trường Sơn – CT Hội; anh Phạm Trung Đông – PCT Hội; anh Nguyễn Hữu Dũng – PCT Hội cùng các anh chị UV BCH , Hội viên Hội tham dự Đại hội Hội DNT Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ VII (2023-2028). Chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, luôn phát triển và tiếp tục đóng góp cho phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam