THÀNH LẬP 2003

Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần có sự kiên kết hợp tác, hỗ trợ nhau để phát triển. Như vậy cầu nối cho sự hợp tác này không ai khác hơn là các hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề. Sự thành lập Hội doanh nhân trẻ Quảng Trị là 1 điều tất yếu phải làm để giúp các doanh nhân trẻ có thể phát huy thêm sức mạnh vốn có của mình.

Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị được thành lập năm 26/03/ 2003. Năm 2015, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ và Toạ đàm nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại Hội Hội Doanh nhân trẻ, nhiệm kỳ 2013 – 2016

Là tổ chức xã hội tập hợp những doanh nhân trẻ. Đến nay Hội Doanh Nhân Trẻ Quảng Trị  có hơn 100 thành viên chính thức và rất nhiều hội viên danh dự tại tỉnh Quảng Trị.

MỤC ĐÍCH

Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị, tự nguyện thành lập. Nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các Doanh nhân trẻ trong tỉnh Quảng Trị không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo.

Với tinh thần “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị”, 20 năm qua với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ hội viên, Hội đã không ngừng nỗ lực, từng bước khẳng định vai trò là tổ chức đại diện tiêu biểu của doanh nhân trẻ tỉnh nhà, phát huy được tính năng động, sáng tạo, giữ vững ý chí, niềm tin, nâng cao năng lực cạnh tranh và có chiến lược phát triển doanh nghiệp bền vững. 

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ, TRỤ SỞ

 1. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.
 2. Năm 2003, từ một CLB các nhà doanh nghiệp trẻ Quảng Trị , qua nhiều lần đổi tên, đến nay. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị
 3. Tổng số Hội viên hiện nay: Hơn 100 Hội viên (Bao gồm Hội viên chính thức và Hội viên Danh dự).
 4. Địa chỉ: 17 Hai Bà Trưng, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
 5. Điện thoại: 0233 3508 889
 6. Email: hoidoanhnhantreqt@gmail.com
 7. Website: https://doanhnhantrequangtri.com
 8. Hội hoạt động trên phạm vi Quảng Trị trong các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận.
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 1. Hội DNT Quảng Trị đặt trọng tâm vào việc gắn kết Doanh nhân với Doanh nhân, Doanh nhân với Chính quyền, Doanh nhân với cộng đồng. Liên kết mạnh mẽ với các Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh, Thành, Ngành mang lại lợi ích thiết thực cho Hội viên và đối tác.
 2. Tổ chức các hoạt động, các loại hình đào tạo nhằm giúp Hội viên nâng cao kiến thức và năng lực kinh doanh, hướng dẫn Hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ chính sách, thủ tục hành chính.
 3. Tạo điều kiện để các Hội viên tham gia tốt các hoạt động xã hội.
 4. Đại diện Hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động Hội, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước

LĨNH VỰC

Đa lĩnh vực: Kinh doanh, dịch vụ, thương mại, ngân hàng… Sản xuất: gỗ, giày da, may mặc,…

THÀNH VIÊN BCH

Là Doanh nhân, nhà quản lý điều hành doanh nghiệp, cá nhân có uy tín.

Hội viên vàng:

 1. Hồ Xuân Hiếu ( Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội DNT Việt Nam, Hội viên kim cương
 2. Trần Quỳnh (Hội viên vàng)
 3. Trang Lợi (Hội viên vàng)

Hội viên chính thức:

 1. Phạm Trường Sơn Chủ tịch Hội
 2. Phạm Trung Đông Ủy viên TW Hội DNT Việt Nam, Phó chủ tịch Hội
 3. Nguyễn Thanh Thủy Phó chủ tịch Hội
 4. Nguyễn Hữu Dũng Phó chủ tịch Hội
 5. Trần Thị Như Quỳnh Phó chủ tịch Hội
 6. Hồ Thanh Ngọc Phó chủ tịch Hội
 7. Hoàng Hữu Cảm Ủy viên Thường vụ
 8. Nguyễn Đăng Đức Ủy viên Thường vụ
 9. Nguyễn Hữu Tiên Ủy viên Thường vụ
 10. Nguyễn Hữu Hiếu Ủy viên Thường vụ
 11. Lê Văn Hiền Ủy viên Thường vụ
 12. Trần Trung Dũng Ủy viên BCH
 13. Nguyễn Quốc Tuấn Ủy viên BCH
 14. Nguyễn Trần Vinh Ủy viên BCH
 15. Trần Thị Thu Hà Ủy viên BCH
 16. Trần Thị Hương Ủy viên BCH
 17. Hoàng Văn Định Ủy viên BCH
 18. Nguyễn Danh Hoàng Ủy viên BCH
 19. Phạm Tuệ Ủy viên BCH
 20. Mai Thị Thủy Ủy viên BCH
 21. Lê Thanh Thông Ủy viên BCH
 22. Nguyễn Thị Hải Oanh Ủy viên BCH
 23. Nguyễn Văn Hòa Ủy viên BCH
 24. Nguyễn Thị Uyên Ủy viên BCH
 25. Trần Mỹ Đức Ủy viên BCH
 26. Phan Thành Công Ủy viên BCH
 27. Nguyễn Ngọc Quang Ủy viên BCH
 28. Trần Thanh Hải Ủy viên BCH
 29. Lê Phước Bình Ủy viên BCH
 30. Lê Thị Quỳnh Hoa Cán bộ văn phòng Hội DNT Quảng Trị