Lê Thanh Tâm

Tổng Giám đốc
Công ty CP Sản xuất thương mại Tiên Phong
Giám đốc
Công ty TNHH Đầu tư phát triển giáo dục Zuna
Giám đốc
Công ty TNHH MTV Phước Bình Quảng Trị
Giám đốc
Công ty TNHH Truyền thông Hải Hà Media
Giám đốc
Công ty TNHH MTV GP Vinh Quang
Giám đốc
Công ty TNHH MTV Yến Toàn
Giám đốc
Công ty TNHH MTV Hùng Thịnh Thành
Chủ cửa hàng
Cửa hàng thời trang Belluni