Chủ tịch Hội:

Chủ tịch Hội DNT Quảng Trị - Chủ tịch HĐQT Cty CP TV & XD Quảng Thành
Cty CP TV & XD Quảng Thành

Phó chủ tịch Hội:

Giám đốc
Cty TNHH MTV Ngọc Tuấn Cửa Tùng
UVBTV, Trưởng ban phong trào Thanh niên tỉnh đoàn, Phó CT
Hội LHTN VN Tỉnh Quảng Trị
Phó Chủ tịch Hội - Giám đốc Cty CP Đất Thép VINA
Cty CP Đất Thép VINA
CTHĐTV
Công ty TNHH Yên Loan
Chủ tịch HĐQT
Giám đốc Cty CP TV CN Điện Quảng Trị

Ủy viên thường vụ:

Giám đốc
Công ty TNHH MTV Yến Toàn
Giám đốc
Công ty TNHH MTV Sagota tại Quảng Trị
Giám đốc
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Minh Hiếu
Giám đốc
Công ty TNHH XD Đồng Tiến 1
Giám đốc
Cty TNHH 1 TV Tiên Tiến

Ủy viên ban chấp hành:

Giám đốc
Công ty TNHH Đầu tư phát triển giáo dục Zuna
Giám đốc
Công ty TNHH MTV Phước Bình Quảng Trị
Giám đốc
Công ty TNHH Truyền thông Hải Hà Media
Giám đốc
Công ty TNHH MTV GP Vinh Quang
Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần thương mại & phát triển NIJI
CT HĐQT
Công ty TNHH Tiên Hoàng
Giám đốc
Công ty TNHH MTV Hùng Thịnh Thành
Giám đốc
Công ty TNHH MTV Tiền Phong Quảng Trị

Chánh văn phòng:

Cán bộ Văn phòng Hội
Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Quảng Trị
Chánh Văn phòng Hội DNT Quảng Trị
Tổng Cty TM Quảng Trị