Đăng ký gia nhập hội

Vui lòng đọc kỹ điều kiện tham gia trước khi gửi yêu cầu…

Tải mẫu hồ sơ đăng ký

I. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên *
Giới tính
Ngày sinh
Chức vụ *
Số điện thoại
Email
Mô tả bản thân

II. PHẦN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp *
Địa chỉ trụ sở *
Ngày tháng thành lập
Ngành nghề
Điện thoại *
Email
Website
Fanpage
Mô tả ngắn về doanh nghiệp

III. PHẦN HÌNH ẢNH, TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

Ảnh Đại Diện
Maximum file size: 12 MB
Logo
Maximum file size: 12 MB
GPKD của doanh nghiệp
Maximum file size: 12 MB