Trương Đình Hưng

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Trương Đình Hưng
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Khách sạn Sepon Lao Bảo

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Khách sạn Sepon Lao Bảo
Địa chỉ: TT Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Dịch vụ khách sạn
Điện thoại: 0905.042.979
Email: seponhotel@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...