Trần Trung Dũng

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Trần Trung Dũng
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty TNHH Đầu tư phát triển giáo dục Zuna
Email: dunacrown@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư phát triển giáo dục Zuna
Địa chỉ: 21 Nguyễn Thượng Hiền, Đông Hà, Quảng Trị
Ngành nghề: Giáo dục, đào tạo giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ em
Điện thoại: 0913.905.355
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...