Trần Thị Hương

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Trần Thị Hương
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nữ
Công ty: Công ty TNHH MTV Hùng Thịnh Thành

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Hùng Thịnh Thành
Địa chỉ: 166 Lê Duẩn, TT Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Kinh doanh nông sản
Điện thoại: 0977.422.789
Email: hungthinhthanh166leduan@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...