Trần Mỹ Đức

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Trần Mỹ Đức
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty Cổ phần Kiến trúc Vương Gia

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty Cổ phần Kiến trúc Vương Gia
Địa chỉ: 09 Võ Thị Sáu, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Tri
Ngành nghề: Tư vấn, xây lắp công trình
Điện thoại: 0944.949.567
Email: vuonggiaktvn@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...