Phan Văn Huy

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Phan Văn Huy
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty TVDT & XD TLD

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TVDT & XD TLD
Địa chỉ: 285 Quốc Lộ 9, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Tư vấn thiết kế, thi công các công trình xây dựng
Điện thoại: 0907.701.123
Email: tldcompany@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...