Phan Thành Công

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Phan Thành Công
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty Cổ phần thương mại & phát triển NIJI
Email: ntc.niji2018@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty Cổ phần thương mại & phát triển NIJI
Địa chỉ: 222 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị
Ngành nghề: Du học, XKLD, đào tạo & dịch thuật
Điện thoại: 0946.740.555
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...