Phạm Tuệ

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Phạm Tuệ
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty TNHH MTV Minh Tuệ ADV

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Minh Tuệ ADV
Địa chỉ: 6B Lê Quý Đôn , Tp Đông Hà, Quảng Trị
Ngành nghề: In ấn, quảng cáo an toàn giao thông
Điện thoại: 0911.788.777
Email: quangcaominhtue@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...