Phạm Trung Đông

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Phạm Trung Đông
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Giới tính: Nam
Công ty: Giám đốc Cty CP TV CN Điện Quảng Trị
Email: trungdongtvdqt@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Giám đốc Cty CP TV CN Điện Quảng Trị
Địa chỉ: 45 Trần Hưng Đạo - Đồng Hà – Quảng Trị
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...