Nguyễn Văn Hòa

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Văn Hòa
Chức vụ: Chánh Văn phòng Hội DNT Quảng Trị
Giới tính: Nam
Công ty: Tổng Cty TM Quảng Trị
Email: vanhoaquangtri@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Tổng Cty TM Quảng Trị
Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu- Đông Hà – Quảng Trị
Ngành nghề: Sản xuất, TM, dịch vụ và lữ hành
Website: http://sepon.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/Sepongroup/
Mô tả về doanh nghiệp:

SEPON Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (SEPON Group) hiện nay đã trở thành một trong những doanh nghiệp chủ lực của tỉnh. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách địa phương đều vượt mức kế hoạch tỉnh giao