Nguyễn Trần Vinh

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Trần Vinh
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Ngân hàng Saccombank Quảng Bình

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Ngân hàng Saccombank Quảng Bình
Địa chỉ: TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Ngành nghề: Tài chính tín dụng. Dịch vụ ngân hàng
Điện thoại: 0913.442.689
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...