Nguyễn Thị Thu Hiền

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Phó Giám đốc
Giới tính: Nữ
Công ty: Mobifone Quảng Trị
Email: hien.nthithu@mobifone.vn

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Mobifone Quảng Trị
Địa chỉ: 211 Quốc Lộ 9, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Viễn thông và công nghệ thông tin
Điện thoại: 0905.999.787
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...