Nguyễn Thị Hải Oanh

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Oanh
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nữ
Công ty: Công ty TNHH MTV Amazig English Tour

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Amazig English Tour
Địa chỉ: Mỹ Chánh, Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Giáo dục, lữ hành
Điện thoại: 0377.778.990
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...