Nguyễn Thanh Thủy

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thủy
Chức vụ: CTHĐTV
Giới tính: Nữ
Công ty: Công ty TNHH Yên Loan
Email: Ntt0311vn@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH Yên Loan
Địa chỉ: Quốc Lộ 9 – Đông Hà – Quảng Trị
Ngành nghề: Kinh doanh trang thiết bị nội thất.
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...