Nguyễn Quốc Tuấn

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Quốc Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty TNHH Phong Hải

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH Phong Hải
Địa chỉ: KCN Nam Đông Hà, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Xây dựng
Điện thoại: 0985.444.111
Email: quoctuanxl@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...