Nguyễn Ngọc Quang

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quang
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty TNHH MTV GP Vinh Quang
Email: chongthamvinhquang@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH MTV GP Vinh Quang
Địa chỉ: 139 Nguyễn Huệ, Đông Hà, Quảng Trị
Ngành nghề: Xây dựng dân dụng và chống thấm, vệ sinh công nghiệp
Điện thoại: 0967.885.777
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...