Nguyễn Hữu Tiên

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Hữu Tiên
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Cty TNHH 1 TV Tiên Tiến
Email: ctymtvtientien@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Cty TNHH 1 TV Tiên Tiến
Địa chỉ: Vinh Long- Vĩnh Linh – Q Trị
Ngành nghề: Xây dựng
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...