Nguyễn Danh Hoàng

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Danh Hoàng
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Kiến Hoàng

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Kiến Hoàng
Địa chỉ: Hùng Vương, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Xây lắp và thương mại
Điện thoại: 0989.820.909
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...