Nguyễn Đăng Đức

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Đăng Đức
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty TNHH MTV Yến Toàn
Email: yentoanqt@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Yến Toàn
Địa chỉ: Tân Lập, Hướng Hoá
Ngành nghề: Vật liệu xây dựng, vận tải
Điện thoại: 0888.246.222
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...