Ngô Văn Bảo

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Ngô Văn Bảo
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Đakrông
Email: Ngovanbao77@yahoo.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Ngân hàng chính sách xã hội Huyện Đakrông
Địa chỉ: Thị Trấn Đakrông
Ngành nghề: Tài chính tính dung
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...