Mai Thị Thủy

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Mai Thị Thủy
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nữ
Công ty: Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy
Địa chỉ: Cam Nghĩa , Cam Lộ, Quảng Trị
Ngành nghề: Sản xuất các loại tinh dầu, cao vằng,...
Điện thoại: 0396.647.333
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...