Hoàng Thị Minh Hiếu

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Hoàng Thị Minh Hiếu
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: DNTN Thưởng Hiếu
Email: minhhieuqt@yahoo.com.vn

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: DNTN Thưởng Hiếu
Địa chỉ: 186 Lê Lợi -Đông Hà – Đông Hà – Quảng Trị
Ngành nghề: Kinh doanh TM
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...