Hoàng Thị Hoài Linh

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Hoàng Thị Hoài Linh
Chức vụ: Hội viên
Giới tính: Nữ
Công ty: Viettel Quảng Trị
Email: linhhth2@viettel.com.vn

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Viettel Quảng Trị
Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Công nghệ thông tin viễn thông
Điện thoại: 0979.071.777
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...