Hồ Thanh Ngọc

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Hồ Thanh Ngọc
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Cty TNHH MTV Ngọc Tuấn Cửa Tùng

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Cty TNHH MTV Ngọc Tuấn Cửa Tùng
Địa chỉ: KP An Hòa - TT Cửa Tùng - Vĩnh Linh - Quảng Trị
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...