Hồ Sỹ Hòa

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Hồ Sỹ Hòa
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty CP tư vấn Miền Trung
Email: syhoa.tvmt@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty CP tư vấn Miền Trung
Địa chỉ: Đông Lương, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Xây dựng, giáo dục, kinh doanh bất động sản
Điện thoại: 0905.823.999
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...