Đổ Hữu Cầu

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Đổ Hữu Cầu
Chức vụ: Giám đốc
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty TNHH MTV Hoàng Thịnh Tiến
Email: cauxdvl@gmail.com

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty TNHH MTV Hoàng Thịnh Tiến
Địa chỉ: Lê Xá, Vĩnh Sơn, Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Tư vấn thiết kế
Điện thoại: 0915.615.567
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...