Bùi Viết Anh

THÔNG TIN HỘI VIÊN

Họ và tên: Bùi Viết Anh
Chức vụ: CT HĐQT
Giới tính: Nam
Công ty: Công ty CP Tư vấn và xây dựng Năng Lượng Xanh

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên công ty: Công ty CP Tư vấn và xây dựng Năng Lượng Xanh
Địa chỉ: 165 Quốc Lộ 1, tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngành nghề: Tư vấn xây lắp điện
Điện thoại: 0903.528.558
Email: nangluongxanhqt@gmail.com
Website: Đang cập nhật...
Fanpage: Đang cập nhật...